PEESAP informacja o studiach

 

Ze względu na zbyt niską liczbę kandydatów, studia podyplomowe Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej nie zostały uruchomione w semestrze letnim 2016/2017.

 Nabór zostanie wznowiony na semestr zimowy 2017/2018.

 

 Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej


Organizator studiów: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
Nazwa studiów:  Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 semestry, ilość godzin dydaktycznych ok. 215
Planowane rozpoczęcie zajęć: 15 października 2016 r.
Planowane terminy zjazdów: Soboty i niedziele (w systemie co dwa tygodnie)
Koszt studiów: Opłata (dokonywana po zakwalifikowaniu) za 2 semestry 4800 zł (istnieje możliwość uiszczenia opłaty w dwóch ratach: za semestr I – 2400 zł., za semestr II – 2400 zł.)
Rekrutacja: Do 30 września 2016 r. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimum 15 uczestników.
Wymagania wstępne: O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia – studia inżynierskie lub studia licencjackie.
Ogólna charakterystyka studiów:
     Ogólnym celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie projektowania i eksploatacji energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej. Słuchacze podczas studiów trwających dwa semestry zdobywają wiedzę z zakresu: elektropneumatycznych układów automatyki przemysłowej; programowania sterowników PLC; czujników, przetworników pomiarowych i systemów akwizycji danych; kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i instalacji; struktur, sterowania i projektowania energooszczędnych przemysłowych układów elektromechanicznych; serwonapędów i robotów przemysłowych; sterowania nadrzędnego i wizualizacji procesów przemysłowych; opracowania dokumentacji technicznej dla systemów automatyki; przemysłowych układów bezpieczeństwa.
     Walorem studiów jest ich ukierunkowanie na doskonalenie praktycznych umiejętności słuchaczy. W związku z powyższym, program zajęć został określony na drodze konsultacji z regionalnymi przedsiębiorstwami, tak by kwalifikacje uczestników studiów w obszarze automatyki przemysłowej były jak najbardziej zbieżne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Program studiów przewiduje, że w ramach każdego z przedmiotów słuchacze zdobywać będą wiedzę teoretyczną na wykładach audytoryjnych, a następnie doskonalić umiejętności praktyczne na zajęciach laboratoryjnych lub projektowych, prowadzonych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków z doświadczeniem przemysłowym.
Kontakt
Kierownik studiów: Dr inż. Piotr Filipek
tel. (0-81) 538-43-41
mob. +48 501-987-469
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Sekretariat (rekrutacja): Mgr Agata Kołodziejczyk
tel. (0-81) 538-43-38
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Opłaty należy wnosić na konto (po zakwalifikowaniu):
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin, PEKAO S.A. O Lublin
Nr konta 78124054971111000050062364 z dopiskiem „PEESAP (wpisowe, rata I, II)”. W przypadku wniesienia opłaty przez firmę należy podać NAZWISKO i IMIĘ osoby, za którą jest dokonywana wpłata.
W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie semestru wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:
* wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie)
* CV i list motywacyjny
* podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór do pobrania na stronie)
* kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
* kserokopia dowodu osobistego,
* dwa zdjęcia (format legitymacyjny),
Po zakończeniu okresu rekrutacji, osoby przyjęte na studia otrzymają e-mailowo zawiadomienie o przyjęciu na studia wraz z terminem rozpoczęcia zajęć.

UWAGA
Dokumenty można składać w sekretariacie Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych, budynek Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 113 do dnia 30 września 2016 r.
Dokumenty (z dopiskiem "Studia podyplomowe") można przesyłać pocztą na adres:
Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 a
20-618 Lublin

.

Partnerzy